Truyền chức thánh, nhờ Đức Kitô

Thánh lễ truyền chức phó tế hôm nay để lại cho tôi nhiều cảm nhận thật xúc động. Ngay từ giây phút đầu tiên, lời kinh “Xin Chúa thương xót chúng con” đưa tôi vào tâm tình xin ơn tha thứ. Tôi là một người tội lỗi, một người đầy thiếu xót, mà đang khoác trên mình chức tư tế của Chúa, và giờ đây bắt đầu cử hành thánh lễ của chính Chúa Giêsu…”Xin Chúa Kitô thương xót chúng con”. Lời kinh này đi vào tâm hồn, động chạm sâu vào thân phận của tôi.

Tâm tình này càng bị lay động hơn khi tôi nghe Lời Chúa trong bài đọc 1, trích trong sách Dân Số, 3,5-10. Trong giao ước cũ, chỉ những người thuộc gia tộc Lê-vi mới được tuyển chọn vào chức vụ phục vụ trong đền thờ, và làm tư tế. Người ngoại tiến vào làm viêc tế tự sẽ phải chết (Ds 3,10). Tôi giật mình. Tôi không phải thuộc chi tộc Lê-vi, tôi là người ngoại.

Sau các bài đọc, đến phần tuyển chọn ứng viên. Sau khi giới thiệu ứng viên lên chức Phó tế, và sự xác nhận các thầy đủ điều kiện để tiến chức, Đức Giám mục nói “nhờ hồng ân Thiên Chúa và nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng tôi tuyển chọn những anh em này lên chức Phó tế”. Tôi thực sự xúc động.

Chính nhờ hồng ân Thiên Chúa, và nhờ Đức Giêsu Kitô mà tôi, một người ngoại, cung như bao người khác, được tuyển chọn vào hàng tư tế của Chúa. Cảm nhận này đưa tôi đến gần Chúa Giê su hơn, vì chức thánh tôi đã lãnh nhận là do chính Ngài, và để tôi tiếp tục thi hành chức vụ của Ngài nơi trần gian. Tôi được mời gọi trở nên hiện thân của Ngài cho anh em tôi.

Thánh Lễ được tiếp tục, và tôi lắng nghe được nhiều điều từ bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng. Ngài đi sâu vào phân tích chức vụ phó tế với lối sống khiêm nhường, trong sạch và cầu nguyện. Đó là những điều kiện và thái độ cần thiết để cho một phó tế có thể thi hành tác vụ phục vụ của mình. Ngài còn nhấn mạnh tới thừa tác phục vụ của phó tế không phải chỉ trong thời gian làm phó tế chuyển tiếp mà thôi, nhưng phải là căn tính của người môn đệ Chúa Kitô, cho dù người ấy sẽ là linh mục hay giám mục. Chúc mừng phó tế phải đi tới tâm tình chúc mừng vì người anh em chúng ta được tuyển chọn vào chức vụ đầy tớ. Đó mới là tinh thần của đạo.

Kế đến, Đức cha cũng nhắn nhủ các gia đình, rằng gia đình là nơi vun trồng ơn gọi. Để có các linh mục trong tương lại, gia đình cần trở nên đạo đức và thánh thiện. Gia đình phải là tổ ấm của yêu thương và là mái nhà cầu nguyện.

Tất cả là hồng ân Chúa. Những con người yếu đuối mỏng giòn được chọn gọi lên chức tư tế của Chúa để dâng lễ tế cho Chúa và để cầu cho toàn dân. Chức vụ này xưa kia chỉ được dành cho một chi tộc Lê-vi, ngày nay được trao ban cho nhiều người, thuộc nhiều chi tộc, nhiều quốc gia. Đó là ơn phúc mà Chúa dành cho con người mỏng hèn của tôi.

Thánh lễ truyền chức hôm nay nhắc nhở tôi đến hồng ân tôi đã lãnh nhận, cũng như ý nghĩa của đời sống của tôi. Chỉ gắn liền với Chúa Giê su Ki tô, đời linh mục của tôi mới thực sự cho tha nhân được. Chỉ gắn liền với Chúa, đời tôi mới có thể vượt qua được những cám dỗ, những hướng chiều về trần thế. Xin Chúa tiếp tục thắp lên trong con ngọn lửa yêu mến Chúa và yêu mến con người khi thi hành chức vụ Linh mục mà Chúa đã trao cho con, vì yêu thương con.

Lm Giuse Trịnh Duy Suýt S.J