Ngày 31. TÔI CÓ THỰC SỰ BIẾT GIÊSU?

Người tín hữu Kitô giáo tin vào Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Giê-su là tên của Ngài, tên đó có ý nghĩa là “Thiên Chúa cứu”. Ngài cũng thường được gọi là Giêsu Nadaret, nghĩa là Ngài là người miền Nadaret. Kitô có ý nghĩa là “được xức dầu”, “người được Thiên Chúa sai tới”.

Tuy nhiên, tôi có thực sự biết về Ngài?

Người đương thời của Ngài chỉ biết về Ngài là con bác thợ mộc Giuse, là con bà Maria, và sống tại vùng Nadaret. Vì biết về ngài như thế, nên họ không chấp nhận Ngài là Đấng Thiên Chúa sai tới. Họ tin rằng Đức Kitô thì không rõ nguồn gốc. Chính việc biết bên ngoài về Chúa Giêsu lại là một trở ngại cho việc khám phá thực sự căn tính của Ngài. Họ không nhìn nhận Ngài là Đấng Kitô, vì họ không biết Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa nhưng lại không thực sự biết về Ngài.

Ngày nay, nhiều người sinh ra trong gia đình truyền thống có đạo, được nghe nói về Chúa Giêsu, được học một ít giáo lý, học thuộc một số kinh kệ, rồi đi nhà thờ, đi lễ theo truyền thống, chứ chưa đi sâu vào hiểu biết Chúa Giêsu cách thực sự. Thánh Giê-rô-ni-mô nói “không biết Kinh thánh là không biết Chúa Kitô”. Như vậy, nếu coi một ít vốn giáo lý học từ nhỏ và thuộc một số kinh là đủ, thì cái biết đó lại ngăn cản người ta đi sâu hơn vào việc khám phá Chúa Giêsu Kitô.

Nhiều người ngoài tôn giáo, bị tuyên truyền gian dối, sai lạc về Ngài, nên có thái độ nghi kỵ, dửng dưng, hoặc hiềm khích về Ngài, cũng như về Giáo hội, nên họ lại càng khó đến cùng Ngài và hiểu biết Ngài cách đúng đắn.

Như vậy, cái biết sơ sài hoặc sai lạc về Ngài lại trở thành một rào cản để biết thực sự về Ngài. Thậm chí cái hiểu biết này lại gây ra một thách thức, hoặc một thái độ chống đối Ngài, nên dẫn tới thái độ thách thức và chống đối các tín hữu của Ngài, nghi kỵ cả Giáo hội của Ngài. Khi đọc sách Khôn Ngoan (Kn 2,1.12-22) tôi nhận thấy rằng người có dã tâm gian ác thì suy tính, gài bẫy người công chính, thử thách Thiên Chúa…, họ làm như vậy vì họ “không biết ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa”.

Khi suy niệm về con đường khổ giá mà Chúa Giêsu đang đi trong những ngày mùa chay này, có người hỏi tôi: “Tại sao Chúa Giêsu lại chọn con đường đau khổ và cái chết để cứu chúng ta? Có cách nào khác nhẹ nhàng hơn không?” Nếu không để tâm suy nghĩ, nếu không muốn biết sâu xa hơn về Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không trả lời chính xác câu hỏi trên được.

Vì thế, để có thể sống niềm tin cách đích thực, chúng ta cần đi sâu vào cảm nghiệm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, qua việc chiêm ngắm chính Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, và qua lời rao giảng của Giáo hội. Ngài là Thiên Chúa khôn dò khôn thấu, chúng ta không thể biết Ngài nếu Ngài không tỏ ra cho chúng ta, nên việc tìm biết về Ngài cũng không có điểm dừng, không bao giờ là đủ, mà chúng ta luôn phải cầu xin, luôn phải chiêm ngắm và lắng nghe chính Ngài.

Chỉ khi khám phá Giêsu bằng sự chân thành của con tim và tình yêu, chúng ta mới khám phá được con đường của sự thật và sự sống, của tình yêu và hạnh phúc thật.

 

Leave a Comment.