Ngày 32. NHƯ CON CHIÊN HIỀN LÀNH

“Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt” (Gr 11,19).

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a được Đức Chúa báo cho biết ngài sẽ bị ngược đãi, bị mưu hại tới mạng sống. Ngài ví mình như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Hình ảnh này tiên báo về chính Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, hiền lành và khiêm nhường. Ngài cũng bị người Do thái mưu bắt và giết chết.

Chúng ta đang trong những ngày cuối mùa chay, và tiến gần tới cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Chúng ta cần chiêm ngắm thái độ của Ngài trước mưu tính của người Do thái.

Ngài có thể thoát được những mưu tính ấy, vì Ngài biết rõ lòng họ. Nhưng để trở nên Con Chiên tinh tuyền chết thay cho cả loài người, Ngài đã tự nguyện nộp mình, để cho mưu tính của những kẻ hại Ngài được diễn ra.

Thật đáng ngạc nhiên khi chứng kiến các phản ứng khác nhau của dân chúng và của những nhà chức trách về Chúa Giê-su. Những người dân ít học, hiền lành thì nhận ra Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô, là Đấng mà Thiên Chúa đã xức dầu, đã tuyển chọn. Họ nhận ra Ngài như thế, bởi vì họ đã nghe lời Ngài rao giảng. Ngay cả những người lính được sai đi bắt Ngài cũng thừa nhận: “xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy” (Ga 7,46). Chính thái độ mở lòng và lắng nghe cho phép họ nhận ra Ngài là ai, và có thể đón nhận Ngài.

Trái lại, những người có học, những người lãnh đạo tôn giáo, lại đóng lòng, nhất quyết không nhìn nhận Ngài là Đấng Ki-tô, đơn giản vì Ngài đến từ miền Galilea, mà theo suy nghĩ của họ, Đấng Ki-tô không xuất thân cách rõ ràng như vậy được. Cái hiểu biết của họ giam hãm chính họ, không đưa họ tới nhận biết và đón nhận Ngài. Sự cứng lòng, sự tự phụ làm cho lòng họ trở nên chai đá, và cố tình mưu hại Chúa Giê-su.

Đứng trước thái độ này, Chúa Giê-su như Chiên hiền lành, Ngài để cho họ bắt và giết mình như người thợ bắt chiên đi làm thịt. Ngài không lên tiếng, không phản đối, nhưng nín lặng và tự trao nộp chính mình.

Chiêm ngắm việc Ngài tự nguyện nộp mình để chết thay cho con người, để xóa bỏ tội lỗi của con người, chúng ta hãy mở lòng để đón nhận tình yêu vô bờ bến này, để đón nhận ơn tha thứ và đón nhận tình yêu. Chiêm ngắm tình yêu Ngài dành cho chúng ta, để chúng ta có thể yêu Ngài hơn, và bắt chước Ngài trong cuộc sống này; chúng ta cũng có thể tự nguyện hy sinh, phục vụ người khác, vì yêu Chúa và vì yêu chính những người ấy.

Leave a Comment.